Bar Grafiği ve Histogram Grafiği Arasındaki Temel Farklar

Veri görselleştirmesi, veri analizinde önemli bir rol oynar. Verileri anlamak ve etkili bir şekilde sunmak için çeşitli grafik türleri kullanılır. Bar grafiği ve histogram grafiği, verileri görsel olarak temsil etmek…

Read More

Veri Biliminde Segmentasyon : Müşteri Gruplarını Anlamak için Güçlü Bir Aracı

Veri bilimi, işletmelerin büyük miktarda veriyi anlamlı bilgilere dönüştürmelerini sağlayan bir disiplindir. Bu süreçte, verileri analiz ederek işletmeler müşteri davranışlarını, trendleri ve potansiyel fırsatları anlamak için kullanabilirler. Bu noktada, veri…

Read More

Veri Tabanı ve Veri Ambarı Arasındaki Farklar

Günümüzde, işletmelerin büyük miktarda veriyle çalışması yaygın hale geldi. Verilerin doğru şekilde yönetilmesi, analiz edilmesi ve anlamlı bilgiler elde edilmesi işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte karşımıza çıkan…

Read More

Keşifçi Veri Analizi (EDA) Nedir ve Neden Önemlidir?

Veri, günümüzde işletmeler için en değerli varlıklardan biri haline gelmiştir. Ancak, verilerin anlamını ve içerdikleri bilgileri ortaya çıkarmak, karar alma süreçlerinde önemli bir adımdır. Bu noktada, Keşifçi Veri Analizi (EDA),…

Read More

Standardscaler Nedir?

Standardscaler, makine öğrenmesi ve veri analizi gibi alanlarda kullanılan bir ön işleme yöntemidir. Bu yöntem, verilerin ölçeklendirilmesi ve normalize edilmesi işlemlerini gerçekleştirir. Standardscaler Nedir? Standardscaler, veri setinin her bir öznitelik…

Read More

Aktif Veri Ambarı Nedir?

Aktif Veri Ambarı Nedir? Aktif Veri Ambarı ( Active Data Warehouse-ADW), bir organizasyonun iş süreçlerindeki gerçek zamanlı verileri işlemek için tasarlanmış bir sistemdir. ADW, organizasyonun tüm verilerini birleştiren bir veri…

Read More

Makine Öğrenmesi Mülakat Soruları

Makine öğrenmesi (veya makine öğrenimi), bilgisayarların verilerden öğrenmesini sağlayan algoritmaların tasarım ve geliştirme sürecini kapsayan bir bilim dalıdır. Veri bilimi mülakatı sırasında bu bilim dalından da sorular gelmektedir. Makine Öğrenmesi…

Read More

Python Mülakat Soruları -6-

Mülakatta Python ile ilgili çıkabilecek sorulara devam ediyoruz. 🙂 Python Mülakat Soruları -6- .. 1) Değişkenleri Python'daki modüller arasında nasıl paylaşacaksınız? Paylaşmak istediğimiz değişkenlerle ortak bir modül oluşturabiliriz. Bu ortak modül,…

Read More

Python Mülakat Soruları -4-

Mülakatta Python ile ilgili çıkabilecek sorulara devam ediyoruz. 🙂 Python Mülakat Soruları -4- .. 1) Python ile bir nesneyi nasıl kopyalarsınız? Python'da bir nesneyi kopyalamak için iki seçeneğimiz vardır. Java'da bir…

Read More

Python Mülakat Soruları -3-

Mülakatta Python ile ilgili çıkabilecek sorulara devam ediyoruz. 🙂 Python Mülakat Soruları -3- .. 1) Python 'da Slicing kullanımı nedir? Bir String'den bir alt string almak için Python'da Slicing'i kullanabiliriz. Slicing,…

Read More