Mülakatta Python ile ilgili çıkabilecek sorulara devam ediyoruz. 🙂

Python Mülakat Soruları -6-

python
..

1) Değişkenleri Python’daki modüller arasında nasıl paylaşacaksınız?

Paylaşmak istediğimiz değişkenlerle ortak bir modül oluşturabiliriz.
Bu ortak modül, değişkenleri paylaşmak istediğimiz tüm modüllerde içe aktarılabilir.
Bu şekilde, tüm paylaşılan değişkenler tek bir modülde olacak ve herhangi bir yeni modülle de paylaşılabilecektir.

2) Python’da Fonksiyonel programlamayı nasıl yapabiliriz?

Fonksiyonel Programlamada, bir programı fonksiyonlara ayrıştırırız. Bu fonksiyonlar girdi alır ve işlendikten sonra bir çıktı verir. Fonksiyon herhangi bir durumu korumaz.
Python, Fonksiyonel programlama için kullanılabilecek yerleşik fonksiyonlar sağlar. Bu fonksiyonlardan bazıları şunlardır:

  • Map()
  • reduce()
  • filter()

Python’da Fonksiyonel programlama için olay yineleyicileri (iterators) ve üreteçleri (generators) kullanılabilir.

3) Python’un enumerate() onksiyonundaki gelişme nedir?

Python’da enumerate() fonksiyonu, normal yinelemeye göre bir gelişmedir. enumerate() işlevi, (0, item[0]) değerini veren bir yineleyici döndürür.
Örneğin;

>> thelist=[‘a’,’b’]
>>> for i,j in enumerate(thelist):
… print i,j

0 a
1 b

4) Unix’te bir Python betiğini nasıl çalıştıracaksınız?

Unix’te bir Python script çalıştırmak için, Unix ortamında Python yürütücüsüne sahip olmamız gerekir.
Buna ek olarak, bir Python script dosyasında ilk satır olarak aşağıdaki satırı eklemeliyiz.

#!/usr/local/bin/python

Bu, Unix’e scripti yürütmek için Python yorumlayıcısını kullanmasını söyleyecektir.

5) Veri analizinde kullanılan popüler Python kitaplıkları nelerdir?

Veri analizi için kullanılan popüler Python kitaplıklarından bazıları şunlardır:

  • Pandas: Güçlü Python Veri Analizi Araç Seti.
  • SciKit: Bu, Python’da bir makine öğrenimi kitaplığıdır.
  • Seaborn: Bu, Python’da bir istatistiksel veri görselleştirme kitaplığıdır.
  • SciPy: Bu, Python’da uygulanan bilim, matematik ve mühendislik için açık kaynaklı bir sistemdir.

6) Python ile aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

>>> thelist=[‘a’,’b’]
>>> print thelist[3:]

Cevap: Bu kodun çıktısı şu şekildedir:

[]

Listede sadece 2 eleman olmasına rağmen index 3 ile listeye çağrı herhangi bir index hatası vermiyor.

7) Python ile aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

>>>name=’John Smith’
>>>print name[:5] + name[5:]

Cevap: Bunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

John Smith

Bu bir Slicing örneğidir. Aynı indekste slicing yaptığımız için ilk isim[:5], 5.konum hariç 5.konuma kadar alt string adını verir. name[5:], 5. konumdan name alt dizisinin geri kalanını verir. Böylece tam adı çıktı olarak alıyoruz.

8) Müşterilerin adlarını ve konumlarını içeren verileriniz varsa, bunları Python’da depolamak için hangi veri türünü kullanacaksınız?

Python’da, anahtar değer çiftlerini depolamak için dict veri türünü kullanabiliriz. Bu örnekte, müşteri adı anahtar olabilir ve konumları bir dict veri tipindeki değer olabilir.
Sözlük, bir anahtara göre aranabilen verileri depolamanın etkili bir yoludur.

Böylece serimin sonuna geldim. Mülakatlarda çıkabilecek en temel 50 soruyu değerlendirdim. Cevaplarda bir hata bir eksiklik bulursanız yorumlarınızı bekliyorum. 🙂

Serinin başlangıcı olan Python Mülakat Soruları  yazımı incelemeyi unutmayınız. 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir