Karmaşıklık Matrisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Karmaşıklık matrisi, sınıflandırma problemlerinde model performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır. Ayrıca "hata matrisi" veya "karmaşıklık tablosu" olarak da adlandırılır. Bu matris, tahmin edilen sınıf etiketleri ile gerçek sınıf…

Read More

Veri Bilimi ile A/B Test : Kararlarınızı Bilimsel Temellere Dayandırın

Dijital çağın gelişmesiyle birlikte işletmeler, kararlarını verirken daha veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye başladılar. Veri bilimi, bu süreçte önemli bir role sahip olmuştur. Veri bilimi, büyük veri setlerini analiz ederek…

Read More

Veri Ön İşleme : Veri Analitiği için Temel Adım

Veri analitiği, günümüzde iş dünyasında büyük önem kazanan bir disiplindir. Ancak, veri analitiği sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği, veri ön işleme adı verilen temel bir aşamaya bağlıdır. Veri Ön İşleme, ham…

Read More

Bar Grafiği ve Histogram Grafiği Arasındaki Temel Farklar

Veri görselleştirmesi, veri analizinde önemli bir rol oynar. Verileri anlamak ve etkili bir şekilde sunmak için çeşitli grafik türleri kullanılır. Bar grafiği ve histogram grafiği, verileri görsel olarak temsil etmek…

Read More

Veri Biliminde Segmentasyon : Müşteri Gruplarını Anlamak için Güçlü Bir Aracı

Veri bilimi, işletmelerin büyük miktarda veriyi anlamlı bilgilere dönüştürmelerini sağlayan bir disiplindir. Bu süreçte, verileri analiz ederek işletmeler müşteri davranışlarını, trendleri ve potansiyel fırsatları anlamak için kullanabilirler. Bu noktada, veri…

Read More

Keşifçi Veri Analizi (EDA) Nedir ve Neden Önemlidir?

Veri, günümüzde işletmeler için en değerli varlıklardan biri haline gelmiştir. Ancak, verilerin anlamını ve içerdikleri bilgileri ortaya çıkarmak, karar alma süreçlerinde önemli bir adımdır. Bu noktada, Keşifçi Veri Analizi (EDA),…

Read More

Karar Ağacı Algoritması Nedir?

Karar ağacı algoritması, makine öğrenmesi ve veri madenciliği alanında sıkça kullanılan bir sınıflandırma ve regresyon yöntemidir. Bu algoritma, karmaşık veri kümesini daha küçük, daha anlaşılır karar ağaçlarına dönüştürerek veri analizinde…

Read More

Standardscaler Nedir?

Standardscaler, makine öğrenmesi ve veri analizi gibi alanlarda kullanılan bir ön işleme yöntemidir. Bu yöntem, verilerin ölçeklendirilmesi ve normalize edilmesi işlemlerini gerçekleştirir. Standardscaler Nedir? Standardscaler, veri setinin her bir öznitelik…

Read More

Denetimsiz Öğrenme Algoritmaları

. Denetimsiz Öğrenme Algoritmaları Nedir? Denetimsiz öğrenme algoritmaları, verilerin özelliklerini ve yapılarını keşfetmek için kullanılan makine öğrenmesi teknikleridir. Bu algoritmalar, etiketli verilerin kullanılmadığı durumlarda kullanışlıdır. Bu nedenle, verilerin etiketlenmesi gerektiği…

Read More

Denetimli Öğrenme

Makine öğrenmesi, insanların manuel olarak programlama yapmadan bir veri setinden öğrenme yeteneği olan algoritmaları kullanarak tahminler yapabilmesini sağlayan bir disiplindir. Makine öğrenmesi algoritmaları genellikle denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takım…

Read More