Karar Ağacı Algoritması Nedir?

Karar ağacı algoritması, makine öğrenmesi ve veri madenciliği alanında sıkça kullanılan bir sınıflandırma ve regresyon yöntemidir. Bu algoritma, karmaşık veri kümesini daha küçük, daha anlaşılır karar ağaçlarına dönüştürerek veri analizinde…

Read More

Baskın Küme Problemi Çözümü için DGWO Algoritması: Doğal Seçilimden İlham Alarak

Tabakalar halinde örgütlenen canlıların bazıları, sosyal ilişkilerini doğal seçilim yoluyla geliştirirler. Bu seçilim sürecinde bazı bireyler, diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahip olarak hayatta kalıp, üremeye devam ederler. Bu sayede…

Read More

P-Medyan Problemi Çözüm Algoritmaları

P-Medyan Problemi P-medyan problemi, bir veri kümesinde en uygun noktayı (medyanı) seçme problemidir. Bu problemlerin temel amacı kullanıcılar ve en yakın medyan yeri arasındaki mesafelerin toplamını en aza getirmek için…

Read More

Makine Öğrenimi Algoritmaları: Avantajları ve Dezavantajları

Makine öğrenmesi, insanların öğrenme şeklini tahmin etmek için verilerin ve algoritmaların ortak kullanımına odaklanan bir yapay zeka ve bilgisayar bilimi dalıdır. Bu bilim dalı için veri setlerini bir modele dönüştürme…

Read More