SMAPE (Symmetric Mean Absolute Percentage Error) hata ölçütü, özellikle zaman serisi verilerinin tahmin edilmesinde kullanılan yaygın bir metriktir. Bu blog yazısında, SMAPE Python kütüphanesi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bu metriğin nasıl kullanılabileceğini açıklayacağım.

  1. SMAPE Nedir?

SMAPE, tahmin edilen ve gerçek veriler arasındaki farkı yüzde cinsinden ölçen bir simetrik hata ölçütüdür. SMAPE, aşağıdaki formülle hesaplanır:

smape formülü
SMAPE Formülü

 

  • Forecast value: Gerçek verilerin tahmin edilen değeri.
  • Actual value: Gerçek verilerin gerçek değeri.
  • n: Veri serisinin uzunluğu

SMAPE, tahmin edilen verilerin doğruluğunu ölçmek ve tahmin modellerinin kalitesini değerlendirmek için kullanılır.

  1. SMAPE Python Fonksiyonu

Python, SMAPE hesaplamak için kullanılan bir programlama dilidir. SMAPE fonksiyonu Pythonda, tahmin edilen ve gerçek verilerin SMAPE skorunu hesaplamak için kullanılan bir araçtır. Bu fonksiyon, özellikle zaman serisi verilerinin tahmin edilmesinde kullanılır ve genellikle ekonomi, finans, meteoroloji ve endüstriyel üretim gibi alanlarda kullanılır.

SMAPE Python fonksiyonu, iki argüman alan bir fonksiyona sahiptir: tahmin edilen veriler ve gerçek veriler. Bu veriler, listeler, NumPy dizileri veya Pandas veri çerçeveleri şeklinde olabilir.

  1. SMAPE’in Kullanımı

SMAPE Python kütüphanesi ile, aşağıdaki gibi bir fonksiyon aracılığıyla kullanılabilir:

smape örnek
Smape Örneği

Bu fonksiyon, gerçek(actual) ve tahmin(predicted) verileri alır ve SMAPE skorunu hesaplar. İki argüman listesi olarak verilen gerçek ve tahmin verileri, NumPy dizileri veya Pandas veri çerçeveleri gibi farklı formatlarda da sağlanabilir.

Örneğin, aşağıdaki kod örneği, SMAPE kullanılarak iki farklı NumPy dizisi için SMAPE skorlarını hesaplar:

smape score
SMAPE Skoru

Yukarıdaki örnekte, actual ve predicted NumPy dizileri olarak tanımlanmıştır ve smape() fonksiyonu kullanılarak SMAPE skoru hesaplanmıştır. SMAPE skoru, 0 ile 100 arasında bir değer alır ve tahmin edilen verilerin doğruluğunu ölçmek için kullanılır. Bu örnekte, SMAPE skoru 0.3512842712842713 olarak hesaplanmıştır.

 

Sonuç olarak, SMAPE (Symmetric Mean Absolute Percentage Error) Python, tahmin edilen ve gerçek veriler arasındaki farkı yüzde cinsinden ölçen bir hata ölçütüdür. SMAPE Python fonksiyonu, bu hata ölçütünü hesaplamak için kullanılan bir araçtır ve özellikle zaman serisi verilerinin tahmin edilmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu yazıda, SMAPE hakkında bilgi verdik ve bir örnek üzerinde nasıl kullanılabileceğini açıkladık. İyi çalışmalar ! 🙂

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir