Matplotlib, Python’da verileri görselleştirmek için en popüler kütüphanelerden biridir. Bu blog yazısında, Matplotlib’in temelleri, çizim türleri ve özellikleri gibi konulardan bahsedeceğim.

Matplotlib Temelleri

Matplotlib, Python’da görselleştirme için birçok araç içeren bir kütüphanedir. Bu araçların en popüleri pyplot’dır. Pyplot, Matplotlib’i kullanarak çizim oluşturmanızı sağlar.

Matplotlib kullanımı için ilk önce matplotlib kütüphanesini import etmeniz gerekmektedir:

import matplotlib.pyplot as plt

Bu şekilde, plt olarak kısaltılmış olan pyplot modülüne erişebilirsiniz.

Matplotlib’in temel bileşenleri, figure ve axes olarak adlandırılır. figure, bir çizim üzerinde çalışmanıza izin verirken, axes, her bir çizim türünü çizmek için kullanılır.

Matplotlib ile bir grafik oluşturmak için ilk adım, bir figure oluşturmaktır:

fig = plt.figure()

Bu, bir boş bir figure objesi oluşturur. Daha sonra, axes objesi oluşturabilirsiniz:

ax = fig.add_subplot(111)

Burada, add_subplot() metodu, figure içinde bir axes objesi oluşturur. 111 argümanı, 1 satır ve 1 sütundan oluşan bir axes oluşturduğunuz anlamına gelir.

Ayrıca, tek satırlık bir kısa formu da vardır:

fig, ax = plt.subplots()

Bu, figure ve axes objelerini tek bir satırda oluşturur. Bu metodda, subplots() metodu varsayılan olarak 1 satır ve 1 sütundan oluşan bir axes oluşturur.

Matplotlib ile Temel Çizim Türleri

Line Plot

Line plot, x ve y değerlerini kullanarak bir çizgi grafiği oluşturmanızı sağlar. Örneğin, 0’dan 10’a kadar olan bir x ekseninde ve x’in kareleriyle aynı boyutta bir y ekseninde bir çizgi grafiği oluşturabilirsiniz:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

 

x = np.arange(0, 10, 0.1)
y = x ** 2

 

plt.plot(x, y)
plt.show()

Bu kod, bir çizgi grafiği oluşturur:

Çizgi Grafiği
Çizgi Grafiği

Scatter Plot

Scatter plot, x ve y değerlerini kullanarak nokta grafiği oluşturmanızı sağlar. Örneğin, 50 rasgele x ve y değerleri oluşturabilirsiniz:

x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)

plt.scatter(x, y)

Bu kod, bir nokta grafiği oluşturur:

Nokta Grafiği
Nokta Grafiği

Bar Plot

Bar plot, kategorik verileri ve ilişkili sayısal değerleri görselleştirmek için kullanılır. Örneğin, birkaç kategorik değer ve onların ilişkili sayısal değerleri olsun:

x = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]
y = [3, 7, 1, 10, 5]

plt.bar(x, y)
plt.show()

Bu kod, bir bar grafiği oluşturur:

matplotlib
Bar Grafiği

Histogram

Histogram, sayısal verilerin dağılımını görselleştirmek için kullanılır. Örneğin, 1000 rasgele normal dağılım verisi olsun:

x = np.random.normal(size=1000)

plt.hist(x, bins=20)
plt.show()

Bu kod, bir histogram oluşturur:

Histogram
Histogram

Matplotlib: Özellikler ve Stiller

Matplotlib, çizimlerinizi özelleştirmek için birçok özellik ve stil sunar. Bu özelliklerin birçoğu, plot() veya diğer çizim türü özelliklerine atanarak ayarlanabilir.

Renkler

Renkler, çizimlerinizin daha kolay okunmasını ve anlaşılmasını sağlar. Renkleri ayarlamak için, plot() ve diğer çizim türü özelliklerine color parametresi atanabilir. Örneğin, bir çizgi grafiği oluştururken mavi renk kullanmak isterseniz:

plt.plot(x, y, color=’blue’)

Etiketler

Etiketler, çizimlerinizin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Etiketleri ayarlamak için, plot() ve diğer çizim türü özelliklerine label parametresi atanabilir. Örneğin, bir çizgi grafiği oluştururken etiket olarak “x squared” kullanmak isterseniz:

plt.plot(x, y, label=’x squared’)

Başlık ve Eksen Etiketleri

Başlık ve eksen etiketleri, çizimlerinizin daha anlaşılır olmasını sağlar. Başlık ve eksen etiketleri ayarlamak için, title(), xlabel(), ve ylabel() metodları kullanılabilir. Örneğin, bir çizgi grafiğine başlık olarak “x^2 Graph” ve x ve y ekseni etiketleri olarak “x” ve “y” kullanmak isterseniz:

plt.plot(x, y)
plt.title(“x^2 Graph”)
plt.xlabel(“x”)
plt.ylabel(“y”)
plt.show()

Stiller

Matplotlib, farklı grafik stilleri sunar. Bazı popüler stiller şunlardır: ggplot, fivethirtyeight, seaborn, bmh, ve default. Stilleri ayarlamak için, style özelliğine stil adı atanabilir. Örneğin, ggplot stilini kullanmak için:

plt.style.use(‘ggplot’)

Eksen Aralıkları

Eksen aralıkları, çizimlerinizin daha doğru olmasını sağlar. Eksen aralıklarını ayarlamak için, xlim() ve ylim() metodları kullanılabilir. Örneğin, bir çizgi grafiğinde x eksen aralığını 0 ile 10 arasında belirlemek isterseniz:

plt.plot(x, y)
plt.xlim(0, 10)
plt.show()

Çizgi Stilleri

Çizgi stilleri, çizgi grafiğinizin görünümünü değiştirmenizi sağlar. Bazı popüler çizgi stilleri şunlardır: solid, dashed, dashdot, dotted, ve None. Çizgi stillerini ayarlamak için, linestyle parametresine stil adı atanabilir.

Alt Grafikler

Matplotlib, bir figür içinde birden fazla alt grafiği göstermek için kullanılabilir. Bu, birçok çizgi grafiğini aynı anda göstermek istediğinizde yararlıdır. Alt grafikler oluşturmak için, subplots() metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, belirtilen sayıda alt grafik oluşturur ve bir dizi alt grafik nesnesi döndürür. Örneğin, 2 alt grafik içeren bir figür oluşturmak için:

fig, axs = plt.subplots(2)

Alt grafikleri ayarlamak için, her bir alt grafik nesnesi üzerinde çizim metodları çağırabilirsiniz. Örneğin, bir çizgi grafiği ve bir dağılım grafiği içeren bir figür oluşturmak için:

fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))
axs[0].plot(x, y)
axs[0].set_title(“Line Plot”)
axs[1].hist(data)
axs[1].set_title(“Histogram”)
plt.show()

3D Grafikler

Matplotlib, 3D grafikler oluşturmak için de kullanılabilir. 3D grafikler oluşturmak için, mplot3d alt paketindeki Axes3D sınıfını kullanabilirsiniz. Örneğin, 3D bir çizgi grafiği oluşturmak için:

3D Çizgi Grafiği
3D Çizgi Grafiği

Veri Görselleştirme İpuçları

Matplotlib, veri görselleştirme sürecinde farklı yollarla kullanılabilir. İşte bazı ipuçları:

  • Çizimlerinizin okunabilir olmasını sağlamak için, renkleri kullanın ve eksen etiketlerini ekleyin.
  • Verilerinizin genel özelliklerini gösteren özetleyici grafikler kullanın.
  • Birçok alt grafik içeren bir figür oluşturarak birden fazla veri kümesini aynı anda gösterin.
  • 3D grafiklerle verilerinizi farklı açılardan görüntüleyin.
  • Grafiklerinizdeki eksen aralıklarını belirleyerek daha doğru bir görüntü sağlayın.

Matplotlib, çeşitli grafik türleri oluşturmak ve verilerinizi görselleştirmek için kullanabileceğiniz birçok özellik sunar. Bu yazıda, Matplotlib kütüphanesinin temellerini ve özelliklerini kullanarak çeşitli grafik türleri oluşturmayı anlatmaya çalıştım. Matplotlib’i kullanarak verilerinizi görselleştirerek, verilerinizi daha kolay anlayabilir, örüntüleri keşfedebilir ve verilerinizdeki farklılıkları ve benzerlikleri daha iyi anlayabilirsiniz. Matplotlib, verilerinizi grafiksel olarak temsil etmek için birçok seçenek sunar, böylece verilerinizi en iyi şekilde gösterebilirsiniz.

Sonuç olarak, Matplotlib, Python’da verileri görselleştirmek için güçlü bir araçtır. Öğrenmesi kolay ve kullanımı esnektir, böylece her seviyeden kullanıcı için uygundur. Verilerinizi görselleştirerek, daha derin bir anlayış elde edebilir ve doğru kararlar almak için gerekli bilgiyi edinebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir