Mülakatta Python ile ilgili çıkabilecek sorulara devam ediyoruz. 🙂

Python Mülakat Soruları

python
..

1) Python Tuple ve List arasındaki fark nedir?

Python’da, Tuple ve List yerleşik veri yapılarıdır. Tuple ve List arasındaki bazı farklar şunlardır:

 • Syntax: Tuple parantez içine alınır:
  myTuple = (10, 20, “elma”);
  Liste köşeli parantez içine alınır:
  myList = [10, 20, 30];
 • Değişken(Mutable): Tuple değişmez bir veri yapısıdır. Oysa bir Liste değişken bir veri yapısıdır.
 • Boyut: Bir Tuple, Python’daki bir Listeden çok daha az yer kaplar.
 • Performans: Tuple, Python’daki bir Listeden daha hızlıdır. Bu yüzden bize iyi bir performans veriyor.
 • Kullanım örneği: Tuple sabit olduğundan Sözlük (Dictionary) oluşturma gibi durumlarda kullanabiliriz. Oysa, verilerin değişebileceği kullanım durumunda bir Liste tercih edilir.

2) Python Dekoratörü nedir?

Bir Python Dekoratörü, bir Python işlevini sarmak ve ona daha fazla işlevsellik ekleyerek davranışını değiştirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Bir Python Dekoratör işlevini çağırmak için @ sembolünü kullanabiliriz.

3) Bir Python yönteminde bağımsız değişkenler nasıl iletilir? Değere göre mi yoksa referansa göre mi?

Bir Python yöntemindeki her bağımsız değişken bir Nesnedir (object). Python’daki tüm değişkenlerin bir Nesneye referansı vardır. Bu nedenle, Python yöntemindeki argümanlar referans tarafından iletilir.

Referans olarak iletilen bazı nesneler değişken olduğundan, bu nesneleri bir yöntemde değiştirebiliriz. Ancak String gibi bir Immutable nesnesi için, bir yöntem içinde yapılan herhangi bir değişiklik dışarıya yansıtılmaz.

4) Python’da Liste ve Sözlük veri türleri arasındaki fark nedir?

Python’da Liste ve Sözlük veri türleri arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Syntax: Bir Listede nesneleri bir sırayla saklarız. Sözlükte nesneleri anahtar/değer çiftlerinde saklarız.
 • Referans: Listede nesnelere dizin numarasına göre erişiriz. 0 indeksinden başlar. Bir Sözlükte, Sözlük oluşturma sırasında belirtilen anahtara göre nesnelere erişiriz.
 • Sıralama: Bir Listede nesneler sıralı bir sırayla saklanır. Sözlükte nesneler sıralı bir sırayla saklanmaz.
 • Hashing: Sözlükte, anahtarların hash edilebilir olması gerekir. Bir Listede karma işlemine gerek yoktur.

5) Python’da bulunan farklı yerleşik veri türleri nelerdir?

Python’da bulunan yerleşik veri türlerinden bazıları şunlardır:

Sayısal tipler: Bunlar, Python’da sayıları temsil etmek için kullanılan veri tipleridir.
int: Tamsayılar için kullanılır.
long: Sınırsız uzunluğa sahip çok büyük tamsayılar için kullanılır.
float: Ondalık sayılar için kullanılır.
complex: Bu, karmaşık sayıları temsil etmek içindir

Dizi türleri: Bu veri türleri, karakter veya nesne dizisini temsil etmek için kullanılır.
str: Bu, Java’daki String’e benzer. Bir karakter dizisini temsil edebilir.
bytes: Bu, 0-255 aralığında bir tamsayı dizisidir.
byte array: baytlar gibi, ancak değişken (aşağıya bakın); yalnızca Python 3.x’te mevcuttur
list: Bu bir dizi nesnedir.
tuple: Bu değişmez nesnelerin dizisidir.

Sets: Bunlar sırasız koleksiyonlardır.
set: Bu, benzersiz nesnelerin bir koleksiyonudur.
frozen set: Bu, benzersiz değişmez nesnelerin bir koleksiyonudur.

Mappings: Bu, Java’daki bir Haritaya benzer.
dict: Buna hashmap de denir. Karma kullanarak bilgi depolamak için anahtar değer çiftine sahiptir.

6) Python ‘da Namespace nedir?

Python’daki Namespace, bir ad ile bir nesne arasındaki eşlemedir. Şu anda Python sözlüğü olarak uygulanmaktadır.

Örneğin. yerleşik istisna adları kümesi, yerleşik adlar kümesi, bir işlevdeki yerel adlar

Python’da farklı anlarda, farklı Namespace oluşturulur. Python’daki her Namespace farklı bir ömrü olabilir.

Yerleşik adların listesi için, Python yorumlayıcısı başladığında Namespace oluşturulur.

Python yorumlayıcısı bir modülün tanımını okuduğunda, o modül için global Namespace oluşturur.

Python yorumlayıcısı bir işlevi çağırdığında, o işlev için yerel Namespace oluşturur.

7) Python’da birden çok dizeyi nasıl birleştireceksiniz?

Python’da birden çok dizeyi birleştirmek için aşağıdaki yolları kullanabiliriz:

 • use + operator:

  >>> fname=”Asli”
  >>> lname=”Asutay”
  >>> print fname+lname
  AsliAsutay

 • join fonksiyonu kullanılarak:

  >>> ”.join([‘Asli’,’Asutay’])
  ‘AsliAsutay’

8) Python’da Pass ifadesinin kullanımı nedir?

Pass ifadesinin kullanımı hiçbir şey yapmamaktır. Syntax amacı gerekli olan bir ifade için yalnızca bir yer tutucudur. Herhangi bir kod veya komut yürütmez.

Pass deyiminin kullanım durumlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Syntax amacı:

  >>> while True:
  … pass # Wait till user input is received

 

 • Minimal Class: Minimal sınıflar oluşturmak için kullanılabilir:

  >>> class MyMinimalClass:
  … pass

 

 • TODO (YAPILACAKLAR) çalışması için yer tutucu:
  Bunu, daha sonra uygulanması gereken bir işlev veya kod üzerinde TODO çalışması için bir yer tutucu olarak da kullanabiliriz.

  >>> def initialization():
  … pass # TODO

Ayrıca Veri Analizi Mülakat Soruları yazımı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir