Python, zengin bir standart kütüphane sunan güçlü bir programlama dilidir. Bu kütüphane, farklı veri yapıları ve işlevler içerir. Bu yazıda, Python Array veri yapısının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Array Nedir?

Array, aynı türden verileri depolayan bir veri yapısıdır. Python’da, bu veri yapısını daha fazla esneklik ve işlevsellik sağlayan list adlı bir yerleşik veri türüyle temsil edebilirsiniz. Python listeleri, dinamik boyutları ve farklı veri tiplerini içerebilme özelliği ile dizi kullanımını sağlar.

Array Oluşturma

Python’da bir array oluşturmak için, basitçe bir liste tanımlamanız yeterlidir. İşte birkaç örnek:

# Boş bir array oluşturma
my_array = []

# İçinde değerler olan bir array oluşturma
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
names = [“Ali”, “Bora”, “Asli”]
mixed = [1, “hello”, 3.14, True]

Yukarıdaki örneklerde, my_array adında boş bir array, numbers adında bir sayı dizisi, names adında bir dize dizisi ve mixed adında karışık veri türlerini içeren bir dizi oluşturulmuştur.

Array Elemanlarına Erişim

Python’da bir array’in elemanlarına erişmek için indeks kullanılır. İndeksler 0’dan başlar ve array’in boyutundan bir eksik olur. Örneğin, numbers dizisindeki ilk elemana erişmek için indeks 0 kullanılır.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
first_number = numbers[0]
print(first_number)

# Output: 1

Array elemanlarına erişirken negatif indeksler de kullanabilirsiniz. Negatif bir indeks kullanırsanız, array’in sonundan geriye doğru elemanlara erişebilirsiniz.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
last_number = numbers[-1]
print(last_number)

# Output: 5

Array Elemanlarını Güncelleme

Python’da bir array’in elemanlarını güncellemek için, indeksleme kullanılır. Örneğin, numbers dizisindeki ikinci elemanı güncellemek için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
numbers[1] = 10
print(numbers)

# Output: [1, 10, 3, 4, 5]

Array Metodları

Python’da, arrayleri manipüle etmek için çeşitli metodlar mevcuttur. İşte bazı yaygın kullanılan array metodları:

  • append(): Bir array’e yeni bir eleman ekler.

numbers = [1, 2, 3]
numbers.append(4)
print(numbers)

# Output: [1, 2, 3, 4]

  • insert(): Belirli bir indekse yeni bir eleman ekler.

numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.insert(1, 10)
print(numbers)

# Output: [1, 10, 2, 3, 4]

  • remove(): Belirli bir elemanı array’den kaldırır.

numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.remove(2)
print(numbers)

# Output: [1, 3, 4]

  • pop(): Belirli bir indeksteki elemanı kaldırır ve geri döndürür.

numbers = [1, 2, 3, 4]
popped_number = numbers.pop(2)
print(popped_number)

# Output: 3

print(numbers)

# Output: [1, 2, 4]

  • index(): Belirli bir elemanın ilk bulunduğu indeksi döndürür.

numbers = [1, 2, 3, 4]
index = numbers.index(3)
print(index)

# Output: 2

  • len(): Array’in uzunluğunu (eleman sayısını) döndürür.

numbers = [1, 2, 3, 4]
length = len(numbers)
print(length)

# Output: 4

  • sort(): Array’in elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.

numbers = [4, 2, 1, 3]
numbers.sort()
print(numbers)

# Output: [1, 2, 3, 4]

  • reverse(): Array’in elemanlarını tersine çevirir.

numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.reverse()
print(numbers)

# Output: [4, 3, 2, 1]

Sonuç kısmına geldiğimizde;

Bu blog yazısında, Python’da Array veri yapısının nasıl kullanılacağını öğrendiniz. Array oluşturma, elemanlara erişim, elemanları güncelleme ve yaygın array metodları hakkında bilgi edindiniz. Array’ler, veri manipülasyonu ve analizi yaparken çok kullanışlıdır. Python’daki array’lerin esnekliği sayesinde, farklı veri tiplerini ve boyutlarını içerebilirsiniz.

Python’ın list veri türünü kullanarak array’leri kullanmaya başlayabilir ve projelerinizde veri yönetimi için bu güçlü veri yapısından faydalanabilirsiniz.

Keyifli kodlamalar!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir