Baskın Küme Problemi Çözümü için DGWO Algoritması: Doğal Seçilimden İlham Alarak

Tabakalar halinde örgütlenen canlıların bazıları, sosyal ilişkilerini doğal seçilim yoluyla geliştirirler. Bu seçilim sürecinde bazı bireyler, diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahip olarak hayatta kalıp, üremeye devam ederler. Bu sayede…

Read More

Python Uygulamaları

Veri bilimci olarak birçok farklı uygulama ve proje yapılabilir. Proje seçimi, veri bilimcinin uzmanlık alanına, ilgi ve deneyimlerine ve proje amacına bağlı olarak değişebilir. Veri bilimi projelerinde genellikle Python programlama…

Read More