Python Uygulamaları

Veri bilimci olarak birçok farklı uygulama ve proje yapılabilir. Proje seçimi, veri bilimcinin uzmanlık alanına, ilgi ve deneyimlerine ve proje amacına bağlı olarak değişebilir. Veri bilimi projelerinde genellikle Python programlama…

Read More