Zaman Serileri

Günümüzde zaman serileri tahmini konusuna, özellikle disiplinler arası doğası nedeniyle artan bir ilgi gösterilmektedir. Zaman serileri, bilimin her alanında uygulamaları bulunan, genellikle istatistiğin bazen de ekonometrinin önemli bir uygulama alanıdır.…

Read More