Veri Biliminde Segmentasyon : Müşteri Gruplarını Anlamak için Güçlü Bir Aracı

Veri bilimi, işletmelerin büyük miktarda veriyi anlamlı bilgilere dönüştürmelerini sağlayan bir disiplindir. Bu süreçte, verileri analiz ederek işletmeler müşteri davranışlarını, trendleri ve potansiyel fırsatları anlamak için kullanabilirler. Bu noktada, veri…

Read More

RFM Analizi Nedir?

Recency-Frequency-Monetary RFM Analizi Nedir? RFM analizi, bir müşteri tabanını segmente etmek için kullanılan bir pazarlama tekniğidir. RFM, "Recency (Yenilik), Frequency (Sıklık) ve Monetary (Maddi Değer)" kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve…

Read More