Python Uygulamaları : Anket Verilerinin Toplanması ve Analizi

"Anket Verilerinin Toplanması ve Analizi" projesi, anket verilerinin toplanması, ön işlemesi, gruplanması ve analizi için Python programlama dilinin kullanıldığı bir veri bilimi projesidir. Bu proje, anket katılımcılarının cinsiyeti, yaşları ve…

Read More