Python’da Listeler: Veri Yapısı ve Kullanımı

Python programlama dilinde, verileri gruplamak ve saklamak için bir dizi veri yapısı bulunmaktadır. Bu veri yapılarından biri olan “liste” (list), birden çok öğeyi bir araya getiren ve sıralı bir şekilde tutan esnek bir veri yapısıdır. Bu yazıda, Python list nasıl oluşturulduğunu, ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Liste Oluşturma

Python’da bir liste oluşturmak için, öğeleri virgülle ayırarak köşeli parantezler içinde belirtmeniz yeterlidir. İşte bir örnek:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]

Yukarıdaki örnekte, liste adında bir liste oluşturduk ve 1’den 5’e kadar olan sayıları içine yerleştirdik.

Bir liste, farklı veri tiplerini içerebilir. Örneğin:

karisik_liste = [1, “iki”, 3.0, [4, 5, 6]]

Yukarıdaki örnekte, karisik_liste adında bir liste oluşturduk ve içine bir tamsayı, bir dize, bir ondalık sayı ve başka bir liste yerleştirdik.

Liste İşlemleri

Python’da listelerle birçok işlem yapabilirsiniz. İşte bazı temel liste işlemleri:

Elemanlara Erişim

Listelerdeki elemanlara indeksleme kullanarak erişebilirsiniz. İndeksler, listenin sıfırdan başlayan pozisyonlarını temsil eder. Örneğin:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]

ilk_eleman = liste[0] # 1
ikinci_eleman = liste[1] # 2
son_eleman = liste[-1] # 5 (son elemana erişmek için negatif indeks kullanılabilir)

python list işlemleri
List İşlemleri

Liste Dilimleme (List Slicing)

Listelerin belirli bir aralığını seçmek için dilimleme (slicing) işlemini kullanabilirsiniz. Dilimleme işlemi, [başlangıç:bitiş:adım] şeklinde yapılır. Örneğin:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]

alt_liste = liste[1:4] # [2, 3, 4] (1. indeksten 4. indekse kadar olan elemanları içerir)
ters_liste = liste[::-1] # [5, 4, 3, 2, 1] (liste ters çevrilir)

Python List İşlemleri

Liste Elemanlarını Değiştirme

Listeler, değiştirilebilir (mutable) veri yapılarıdır, bu nedenle elemanlarını doğrudan değiştirebilirsiniz. Örneğin:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]

liste[0] = 10 # İlk elemanı 10 ile değiştirir

liste[1:3] = [20, 30] # İkinci ve üçüncü elemanları sırasıyla 20 ve 30 ile değiştirir

liste.append(6) # Listenin sonuna 6 elemanını ekler

liste.remove(3) # 3 elemanını listeden kaldırır

Liste İşlemleri

Listeler üzerinde birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. İşte bazı temel liste işlemleri:

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = [4, 5, 6]

liste3 = liste1 + liste2 # İki listeyi birleştirir [1, 2, 3, 4, 5, 6]

liste4 = liste1 * 3 # Listeyi 3 kez tekrarlar [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]

liste5 = len(liste1) # Listenin uzunluğunu döndürür (3)

liste6 = 2 in liste1 # 2 elemanının listede olup olmadığını kontrol eder (True)

liste7 = sorted(liste1) # Listenin sıralanmış kopyasını döndürür [1, 2, 3]

Liste Yöntemleri

Python’da listeler için kullanılan bir dizi yöntem vardır. İşte bazı yaygın kullanılan yöntemler:

  • append(): Listenin sonuna bir eleman ekler.
  • insert(): Belirtilen konuma bir eleman ekler.
  • remove(): Belirtilen değere sahip ilk elemanı listeden kaldırır.
  • pop(): Belirtilen indeksteki elemanı listeden çıkarır ve döndürür.
  • index(): Belirtilen değerin ilk bulunduğu indeksi döndürür.
  • count(): Belirtilen değerin listede kaç kez geçtiğini sayar.
  • sort(): Listeyi sıralar.
  • reverse(): Listeyi ters çevirir.

Sonuç olarak;

Python’da listeler, verileri gruplamak ve saklamak için kullanılan esnek bir veri yapısıdır. Listeler, birden çok öğeyi bir araya getirir ve sıralı bir şekilde tutar. Python’da listeler oluşturmak, elemanlara erişmek, liste işlemleri gerçekleştirmek ve liste yöntemlerini kullanmak oldukça kolaydır. Listeler, veri analizi, programlama algoritmalarında oldukça sık kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir