Keras
Keras

Python Keras Kütüphanesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Python, son yıllarda derin öğrenme, makine öğrenimi ve yapay zeka alanında oldukça popüler hale geldi. Python, kolay öğrenilebilir, açık kaynak kodlu ve birçok kullanışlı kütüphane içermektedir. Bu kütüphanelerden biri de Keras’tır. Keras, yüksek seviyeli bir sinir ağı API’sidir ve derin öğrenme uygulamaları oluşturmak için kullanılabilir. Bu yazıda, Python Keras kütüphanesi hakkında ayrıntılı bir inceleme yapacağız.

Keras’ın Avantajları Nelerdir?

Keras, derin öğrenme modeli oluşturmak için kullanabileceğiniz basit bir API sunar. Kullanıcılar, modelini farklı katmanları birleştirerek oluşturabilirler. Keras, sinir ağı modellerinin oluşturulması için birkaç katman sağlar. Bu katmanlar arasında giriş, yoğun (dense), düzenlileştirme, aktivasyon, havuzlama ve filtre katmanları bulunur.

Keras ayrıca, birçok yaygın kullanılan derin öğrenme algoritması için hazır öğrenme modelleri sağlar. Bu modeller arasında, Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN) ve çok katmanlı perceptronlar (Multi-Layer Perceptrons) bulunur.

Keras, derin öğrenme modellerini eğitmek ve değerlendirmek için de birçok fonksiyon sağlar. Model eğitimi sırasında, kayıp fonksiyonu (loss function), optimizasyon algoritması (optimization algorithm) ve performans metrikleri (performance metrics) tanımlanır. Keras, eğitim verilerinin aşırı öğrenme (overfitting) olasılığını azaltmak için veri artırma (data augmentation) ve düzenlileştirme (regularization) tekniklerini de sağlar.

Keras, GPU üzerinde çalıştırılmak üzere optimize edilmiştir. Bu, eğitim süresini azaltarak ve modelin daha hızlı çalışmasını sağlayarak, derin öğrenme modellerinin daha büyük ve karmaşık hale gelmesine olanak tanır.

Keras Nasıl Kullanılır?

Keras’ı kullanmak oldukça kolaydır. İlk önce, Keras’ı yüklemek gerekir. Keras, TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) ve Theano gibi diğer popüler derin öğrenme kütüphaneleriyle uyumludur. Yani, bunlardan birini de yüklemeniz gerekebilir.

Keras’ı yükledikten sonra, bir model oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, iki yoğun katman ve bir çıkış katmanından oluşan bir çok katmanlı perceptron modeli oluşturur:

from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense

model = Sequential()
model.add(Dense(units=64, activation=’relu’, input_dim=100))
model.add(Dense(units=10, activation=’softmax’))

Burada, Sequential() fonksiyonu, bir seri olarak katmanlar eklemek için kullanılır. İlk katman, bir yoğun katmandır ve 64 nörona sahiptir. Aktivasyon fonksiyonu olarak relu kullanılır ve girdi boyutu 100’dür. İkinci katman, çıkış katmanıdır ve 10 nörona sahiptir. Aktivasyon fonksiyonu olarak softmax kullanılır.

Modeli eğitmek için, önce modelin derlenmesi gerekmektedir. Derleme sırasında, kayıp fonksiyonu, optimizasyon algoritması ve performans metrikleri belirtilir. Örneğin:

model.compile(loss=’categorical_crossentropy’,optimizer=’sgd’,metrics=[‘accuracy’])

Bu örnek, kayıp fonksiyonu olarak kategorik çapraz entropi, optimizasyon algoritması olarak stokastik gradyan inişi (stochastic gradient descent – SGD) ve performans metrikleri olarak doğruluk (accuracy) kullanır.

Eğitim verileri hazır olduktan sonra, model.fit() fonksiyonu ile eğitilebilir:

model.fit(x_train, y_train, epochs=5, batch_size=32)

Burada, x_train ve y_train, eğitim verileri ve etiketleri (labels) olarak kullanılır. epochs, eğitim döngülerinin sayısını belirtir ve batch_size, her eğitim iterasyonunda kullanılacak veri sayısını belirtir.

Eğitim tamamlandıktan sonra, model.evaluate() fonksiyonu ile test verileri üzerinde performans ölçülebilir:

loss, accuracy = model.evaluate(x_test, y_test)

Burada, x_test ve y_test, test verileri ve etiketleri olarak kullanılır.

Keras, önceden eğitilmiş modelleri kullanmak için de birçok fonksiyon sağlar. Örneğin, ImageNet veri kümesinde eğitilmiş VGG16 modelini yüklemek ve kullanmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

from keras.applications.vgg16 import VGG16

model = VGG16(weights=’imagenet’)

Bu örnek, ImageNet veri kümesinde eğitilmiş VGG16 modelini yükler.

Sonuç

Toparlayacak olursak; Python Keras kütüphanesi, derin öğrenme modelleri oluşturmak için basit bir API sağlar. Kullanıcılar, modelini farklı katmanları birleştirerek oluşturabilirler. Keras, birçok derin öğrenme algoritması için hazır öğrenme modelleri sağlar ve model eğitimi için kullanıcı dostu bir ara yüz sağlar. Ayrıca, TensorFlow, Theano ve CNTK gibi diğer popüler derin öğrenme kütüphaneleri ile entegrasyonu da kolaydır.

Keras, derin öğrenme modelleri oluşturmak için birçok kullanışlı fonksiyon ve katman sağlar. Örneğin, yoğun katmanlar, evrişimli katmanlar, LSTM katmanları ve çıkış katmanları gibi birçok farklı katman türü mevcuttur. Ayrıca, önceden eğitilmiş birçok modelde de kullanılabilir.

Keras, ayrıca model eğitimi için farklı kayıp fonksiyonları, optimizasyon algoritmaları ve performans metrikleri sağlar. Bu seçenekler, kullanıcılara modelin performansını optimize etmek için farklı stratejiler uygulama imkanı verir.

Sonuç olarak, Keras, derin öğrenme modelleri oluşturmak için güçlü ve kullanıcı dostu bir ara yüz sağlar. Kullanıcılar, birkaç satır kod yazarak karmaşık modelleri oluşturabilirler. Ayrıca, önceden eğitilmiş modeller kullanarak, birçok farklı görev için hızlı bir şekilde çözümler elde edebilirler. Keras, derin öğrenme alanında hızla popüler hale gelmiştir ve bugün birçok endüstriyel uygulama ve araştırma projesinde kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir