Bar Grafiği Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Grafikler, verilerin görselleştirilmesi ve anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Bu yazıda, bir grafik türü olan bar grafiğini inceleyeceğiz. Bar grafiği, kategorik verileri göstermek için kullanılan etkili bir araçtır ve sıklıkla işletmelerden bilim alanına kadar birçok alanda kullanılır.

Bar Grafiği Nedir?

Bar grafiği, farklı kategorilere ait verileri dikdörtgen çubuklarla temsil eden bir grafik türüdür. Her bir çubuk, bir kategoriye veya bir grup veriye karşılık gelir ve yükseklikleri, o kategoriye ait değerin büyüklüğünü temsil eder. Bar grafiği, verilerin karşılaştırılması, dağılımının analizi ve eğilimlerin görselleştirilmesi için kullanılır.

Bar grafiği, iki ana türde gelir: düşey (dikey) bar grafiği ve yatay bar grafiği. Düşey bar grafiği, çubukların yüksekliklerinin dikey eksen boyunca gösterildiği, yatay bar grafiği ise çubukların yüksekliklerinin yatay eksen boyunca gösterildiği bir formatta oluşturulur.

Bar Grafiği
Bar Grafiği

Bar Grafiği Nasıl Oluşturulur?

Bar grafiği için örnek python kodu;

import matplotlib.pyplot as plt

# Kategoriler ve değerler
kategoriler = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]
degerler = [15, 24, 12, 10, 8]

# Bar grafiğini oluşturma
plt.bar(kategoriler, degerler)

# Eksen etiketleri ve başlık
plt.xlabel(‘Kategoriler’)
plt.ylabel(‘Değerler’)
plt.title(‘ Bar Grafiği’)

# Grafiği gösterme
plt.show()

Bar grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Verileri Toplayın: İlk adım, göstermek istediğiniz verileri toplamaktır. Her bir kategori veya grup için bir değere ihtiyacınız olacaktır. Örneğin, farklı şehirlerdeki satış rakamlarını karşılaştırmak istiyorsanız, her şehir için bir satış değerine ihtiyacınız olacak.
 2. Grafik Türünü Seçin: Düşey veya yatay bar grafiği oluşturmayı tercih edin. Verilerinizin en iyi şekilde temsil edileceğini düşündüğünüz şekli seçebilirsiniz.
 3. Eksenleri Belirleyin: X ekseni, kategorilerin veya grupların adlarını temsil ederken, Y ekseni değerleri temsil eder. Grafiğin okunabilirliği için ekseni doğru bir şekilde etiketleyin.
 4. Çubukları Çizin: Her bir kategori için bir çubuk çizin ve yüksekliklerini ilgili değerlere göre ayarlayın. Çubukların genişliklerini ve aralarındaki boşlukları ayarlayarak da görsel olarak çekici bir görünüm elde edebilirsiniz.
 5. Renklendirme ve Stilleri Uygulayın: Bar grafiğinizi daha çekici hale getirmek için çubuklara renkler veya desenler uygulayabilirsiniz. Ayrıca, çubukların kenarlık rengi ve kalınlığı gibi stil özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.
 6. Eksen Etiketlerini ve Başlığı Ekleyin: Grafik okunabilirliğini artırmak için ekseni etiketleyin ve başlık ekleyin. Eksen etiketleri, hangi verilerin temsil edildiğini açıkça gösterirken, başlık grafik hakkında genel bir açıklama sağlar.
 7. Grafikleri İnceleyin ve Anlam çıkarın: Oluşturduğunuz bar grafiğini inceleyin ve verileri analiz edin. Çubukların yükseklikleri arasındaki karşılaştırmaları yapabilir, gruplar arasındaki dağılımı gözlemleyebilir ve eğilimleri keşfedebilirsiniz.

Bar Grafiği Kullanım Alanları

Bar grafiği, birçok farklı alan ve senaryoda kullanılır. İşte bar grafiğinin yaygın kullanım alanlarından bazıları:

 • Pazarlama ve Satış Analizi: Satış rakamlarını, pazar payını veya müşteri segmentlerini karşılaştırmak için bar grafiği kullanabilirsiniz. Bu şekilde, farklı ürünlerin performansını değerlendirebilir veya farklı pazarlama stratejilerinin etkisini görsel olarak analiz edebilirsiniz.
 • Finansal Analiz: Finansal verileri görselleştirmek ve finansal performansı analiz etmek için bar grafiği kullanılır. Gelirler, giderler, karlılık gibi farklı finansal metrikleri kategorilere göre karşılaştırabilirsiniz.
 • Demografi ve Sosyal Araştırmalar: Bar grafiği, demografik verileri veya sosyal araştırmaları görselleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir ülkenin nüfus yapısını, yaş gruplarına veya cinsiyetlere göre göstermek için bar grafiği kullanabilirsiniz.
 • Eğitim ve Akademik Araştırmalar: Eğitim alanında, öğrenci başarılarını, sınav sonuçlarını veya sınıf performansını değerlendirmek için bar grafiği kullanılır. Aynı şekilde, akademik araştırmalarda da sonuçların görselleştirilmesinde sıkça başvurulan bir araçtır.
 • Proje Yönetimi: Proje ilerlemesini veya kaynak dağılımını göstermek için bar grafiği kullanabilirsiniz. Görevlerin veya faaliyetlerin süresini ve ilerlemesini bar grafiği ile gösterebilirsiniz.
 • Hukuk ve Adli Analiz: Hukuk alanında, suç istatistikleri, ceza mahkumiyetleri veya yargılama süreçleri gibi verileri görselleştirmek için bar grafiği kullanılır. Bu şekilde, eğilimleri, dağılımları ve karşılaştırmaları daha kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz.
 • Sağlık ve Tıp Alanı: Sağlık ve tıp alanında, hastalık yayılımını, tedavi yöntemlerinin etkinliğini veya sağlık göstergelerini değerlendirmek için bar grafiği kullanılır. Örneğin, farklı ilaçların etkisini karşılaştırmak veya farklı yaş gruplarındaki sağlık sorunlarını analiz etmek için bar grafiği kullanabilirsiniz.
 • İş Performansı Analizi: Bir şirketin veya organizasyonun performansını değerlendirmek için bar grafiği kullanılır. Çalışanların performansını, satış hedeflerini veya finansal göstergeleri kategorilere göre karşılaştırabilirsiniz.
 • Eğlence ve Medya Analizi: Bar grafiği, film gişe gelirlerini, müzik listelerini veya sosyal medya trendlerini görselleştirmek için kullanılır. Bu şekilde, popülerlik veya izleyici eğilimleri gibi faktörleri analiz edebilirsiniz.

Bar grafiği, verileri hızlı bir şekilde anlamlandırmak, karşılaştırmalar yapmak ve eğilimleri görselleştirmek için güçlü bir araçtır. Verilerinizi etkili bir şekilde temsil etmek ve anlamak için bar grafiğini kullanabilir ve kararlarınızı desteklemek için görsel analiz yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir